poniedziałek, 4 grudnia 2017

Podziękowania - grupa "0"

Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom i zerówkowiczom
za wspaniałą niespodziankę urodzinową.


P.S. Mini-książeczka przy drzewku i wiersz mnie ujęły! 😊

Jeszcze raz  d z i ę k u j ę .

A.H.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Spotkanie z higienistką

W piątek nasze przedszkole odwiedziła higienistka. Przeprowadziła pogadankę nt. higieny osobistej. Pokazała, jak prawidłowo myć rączki! Pon...