niedziela, 25 lutego 2018

Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna"

Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach
zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

"Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna"

REGULAMIN KONKURSU:
 
  1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku  3 - 6 lat (7-latki też mogą wziąć udział :) ).
     
  2. Czas trwania: 20.02 - 23.03.2018 r.
     
  3. Cele konkursu:
– Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci.
– Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
– Rozwijanie zdolności manualnych dzieci.
– Rozwijanie aktywności estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
 
Warunki konkursu:
 
1. Adresatmi konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat.
 
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie  pracy – ozdoby wielkanocnej. Ilość nadesłanych prac z jednej placówki dowolna.
 
3. Technika wykonania prac dowolna.
 
4. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne (wykonane przez jedno dziecko).
 
5. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Prace należy nadsyłać na adres:

6. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 
7. Kryteria wyboru i oceny prac:
I kategoria wiekowa - 3-4 l.
II kategoria wiekowa - 5-6 l.
 
8. Komisja konkursowa oceni samodzielność wykonania pracy, zgodność z tematem, krestywność,pomysłowość, walory artystyczne.
 
9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
 
10. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych  w celu popularyzacji konkursu. Z nadesłanych prac zostanie utworzona Wystawa Świąteczna
 
11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych, z zamieszczeniem fotografii pracy na stronach internetowych.
 
Organizatorzy: Aleksandra Gorol, Magdalena Nibisz, Katarzyna Chudy


ZACHĘCAM DO UDZAŁU!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Spotkanie z higienistką

W piątek nasze przedszkole odwiedziła higienistka. Przeprowadziła pogadankę nt. higieny osobistej. Pokazała, jak prawidłowo myć rączki! Pon...