wtorek, 21 lutego 2017

Konkurs recytatorski "Przygoda z wierszem" dla dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Przygoda z wierszem”
Nazwa konkursu: ,,Przygoda z wierszem”

Cele konkursu:
 • popularyzowanie poezji dziecięcej,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • zainteresowanie dzieci poezją,
 • zachęcanie do występów na scenie,
 • prezentacja umiejętności dzieci,
 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z naszego przedszkola
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego dla dzieci
 • dzieci chętne należy zgłaszać do 17.03.2017r – należy podać tytuł wiersza i autora.
 • konkurs odbędzie się 27.03.2017r
Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretacja tekstu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania.ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!! 😊
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Spotkanie z higienistką

W piątek nasze przedszkole odwiedziła higienistka. Przeprowadziła pogadankę nt. higieny osobistej. Pokazała, jak prawidłowo myć rączki! Pon...