wtorek, 18 października 2016

KONKURS PLASTYCZNY "Moje miasto … i mój region za 100 lat" - GRUPA MŁODSZA I ZERÓWKA

IV OGÓLNOPOLSKI   KONKURS 

Moje miasto … i mój region za 100 lat

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskiej edycji konkursu „Moje miasto … i mój region za 100 lat” adresowanego do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu:
Ø  promowanie miast i regionów Polski,
Ø    kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca na Ziemi - swojej „ małej ojczyzny”,
Ø  kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie przyszłości miasta    i regionu,
Ø    zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
Ø    umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych  uczestników,
Ø  rozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
Ø  propagowanie wśród  dzieci i młodzieży zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu,
Ø  kształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu jako drogi zaczynającej się od patriotyzmu lokalnego i miłości do swojego miasta i regionu,
Ø  kształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka- uczestnika i współtwórcy dnia codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej i regionalnej.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczestnicy w następujących grupach wiekowych   i kategoriach:

  • KATEGORIA: PRACA PLASTYCZNA
- dzieci przedszkolne (3 - 4 lat)
- dzieci przedszkolne (5 – 6 lat)

• Wymagania merytoryczno-formalne w obrębie poszczególnych kategorii:
Temat: Moje miasto… i  mój i region za 100 lat

Forma pracy: praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w formacie A-3nie dopuszcza się prac przestrzennych, oraz prac wykonanych z nietrwałych materiałów (kasze, makarony, ziarno, itp.).

Nie dopuszcza się prac przygotowywanych zbiorowo.

• Każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający:
- imię i nazwisko uczestnika, wiek/klasę, dokładną nazwę szkoły wraz z kodem pocztowym, telefon szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. Oraz załączona zgoda o wykorzystaniu wizerunku. (PROSZĘ CHĘTNE OSOBY O POBRANIE DRUKU ZGODY U NAUCZYCIELA)

Liczba prac przesłanych do konkursu przez poszczególne placówki jest nieograniczona

Prace konkursowe należy przynosić do dnia 28.10.2016r.

Nagrody i wyróżnienia:
Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach merytorycznych i grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

UWAGI I  INFORMACJE DODATKOWE:
Prosimy nie oprawiać prac plastycznych oraz fotografii.
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora przedsięwzięcia.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac konkursowych podczas transportu.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A, 15-678 Białystok, tel: (85) 679 38 80


ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Na jutrzejszy Dzień Muffinki dzieci NIE przynoszą złotówki.😊