środa, 9 listopada 2016

KOLEJNY KONKURS PLASTYCZNY - skierowany do grupy młodszej :-)

"Pomysłowa ozdoba choinkowa"
W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 5 lat.

Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

Kryteria oceny prac: pomysłowość, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych.

Format: praca przestrzenna
Technika: dowolna
Termin przynoszenia prac: 21.11.2016r.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą.
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!! :-)

Przypominamy, że trwa nadal nasz przedszkolny konkurs o nazwie "Świąteczny Aniołek"


Rozwiązanie październikowych konkursów już niebawem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Spotkanie z higienistką

W piątek nasze przedszkole odwiedziła higienistka. Przeprowadziła pogadankę nt. higieny osobistej. Pokazała, jak prawidłowo myć rączki! Pon...